A B D E F G H I K L M N O P R S T V
Af Åk Av

I en liten by finns många behov som var och ett inte motiverar så stora investeringar. Men kan man samla dessa behov på en plats, i en byggnad så ändras förutsättningarna.

I Fokus Hällestadprojektet sammanfördes behov av skolidrott, utställningslokal, möteslokal, träningslokal, tillgängliga omklädningsrum för idrottsföreningen och mycket mer i ett hus. Ett Aktivitetshus.

Fokusprojektet tog också fram preliminära ritningar baserade på de inblandade parternas behov och vi har presenterat dem för politikerna i Lunds kommun. Projektet fick ett entusiastiskt gensvar från politikerna, men det återstår att se det förverkligat.

Kontakt: Per Lindström per.lindstrom@thfab.se

Hent pdf.