Ett projekt för att utveckla den lokala besöksnäringen som lanthandeln drev. Ekonomiskt stöd från Leader Lundaland/ EU.

Läs mer på projektets hemsida.