Elnätet i byn går in under Skånska Energis elnätsområde. Skånska Energi var fram till 2017 ett lokalt ägt  eldistributionsföretag i Södra Sandby. Varumärket lever kvar, men ägandet fördelas numera på Kraftringen och Infranode.

Visst hade el från solceller varit trevligt? Läs mer om det pågående projektet om att skapa en solcellspark.