Utvecklingsprojektet Fokus Hällestad föddes efter en utfrågning av kommunpolitiker inför valet 2018. Frågan som hängde kvar i luften efter mötet var: ”Ja, vad vill vi egentligen?”

I projektet arbetade engagerade bybor fram en gemensam vision för byn. Vid stora sammankomster och workshops fick alla bybor möjlighet att göra sina röster hörd. Arbetet initierades och leddes av THFAB, Torna Hällestad Fastighets AB. Ekonomiskt stöd kom från EU via Leader Lundaland.

Arbetet är nu avslutat. Läs slutrapporten!