A B D E F G H I K L M N O P R S T V
Gc Ge Gr

Förkortningen står för gång- cykel- och ridspår. Det som åsyftas är den gamla järnvägssträckningen mellan Torna Hällestad och Dalby. Hästar ska, efter korsningen med Trollskogsvägen, hålla sig på den södra delen av spåret för att grusytan inte ska förstöras.