Närmaste grillplats finns bredvid stationsområdet eller vid fotbollsplanen (Tornavallen).