Hedlandet residens är en hållplats i tid och rum för framtidens berättelser. Hit kan du som är författare, filmare, konstnär, översättare av dramatik/litteratur komma för att arbeta och mötas.

Läs mer på hemsidan:  www.hedlandetresidens.se