A B D E F G H I K L M N O P R S T V
Ka Kc Kn Ku Ky

Kaninlandet är den öppna ängen mitt emot Tornavallen. Det är också ett kommunalt naturreservat och består av värdefulla sandmarker. På de lättgrävda, sandiga markerna trivs bland annat kaniner och en stor mängd insekter.

Hela området är som en stor sandlåda och detta var tidigare en sandtäkt. Sanden användes när järnvägen byggdes.

Vegetation

En mager vegetation som kräver sandmark har etablerat sig. Monke, gul fetknopp, hedblomster, gul- och blålucern, puktörne, sandvita, femfingerört, backnejlika, timjan, fältmalört, gulmåra, gråfibbla och fältveronika är arter som växer på heden. Man kan också hitta många olika arter gräs, som bara en växtdetektiv kan identifiera!

Man har funnit flera rödlistade (utrotningshotade) arter av solitärbin i området. Dessa är beroende av att heden inte växer igen. De lägger sina ägg i sanden. Det är också viktigt att behålla bryn av buskar och träd. De skyddar och ger ett bra klimat för växter och bin.

För att bevara platsens karaktär har man vidtagit åtgärder som att, med grävmaskin, vända upp sanden på flera platser. Man har gjort så kallade sandfickor. Syftet är att behålla floran och faunan och förhindra allt för tät och kraftig markvegetation.

Området används som uteklassrum inom förskola och skola.

Källa: https://lund.se/personalingangen/for-dig-som-arbetar-inom-forskola-och-skola/naturskolan/uteklassrum/kaninlandet

Naturskyddsförenings sida om Kaninlandet.