KC Ranch producerar naturbeteskött och är ägaren till alla kor som går på Revingehed och betar. Se upp i trafiken!