Det finns olika former av naturskydd, men den vanligaste är naturreservat. Flera naturreservat finns runt Torna Hällestad, se sidan om Natur. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.