Paradisporten är så klart porten till paradiset, d v s den gröna portalen man kör igenom när man närmar sig Torna Hällestad från Dalbyhållet. Torna Hällestad är paradiset på jorden!