Prästaskogen är ett av flera naturreservat i byns närhet.