A till Ö

Allt du behöver veta

Låt oss hjälpas åt att fylla på med information om allt det som är bra att veta om Torna Hällestad. Skicka förslag via formuläret på framsidan.

Förlåt ! Vi använder ett plugin för att skapa denna wiki och det finns utmaningar med  å, ä, ö … hitta dem under a och o … vi jobbar på att hitta en lösning.

GCR-spåret

Förkortningen står för gång- cykel- och ridspår. Det som åsyftas är den gamla järnvägssträckningen mellan Torna Hällestad och Dalby. Hästar

Läs mer

Geologi

Torna Hällestad ligger i ett spännande geologiskt område bland flera rullstensåsar på Romeleåsens sluttning mot Vombsänkan. Landskapets storskaliga former styrs

Läs mer

Grillplats

Närmaste grillplats finns bredvid stationsområdet eller vid fotbollsplanen (Tornavallen).

Läs mer