A B D E F G H I K L M N O P R S T V
Sk So St Sv
Skå Sko

Skåneleden passerar Torna Hällestad. Sträckningen är: Torna Hällestad- Skryllegården-Knivsåsen. Längd: 15 km. 

Vandringen går längs Skåneledens delled SL 2, Nord-sydleden i västra Skånes mitt. Följ Skåneleden västerut utmed den gamla banvallen. Här rullade persontåg mellan Dalby och Bjärsjölagårds slott under järnvägens storhetstid. Stridvagnstransporterna till regementet på Revingehed räddade banan kvar till början av 1980-talet, men numera är det enbart fotgängare som vandrar här.

Strax lämnar du banvallen och vänder norrut in på Skåneledens etapp 13A mot Skryllegården. Du kommer nu in i Prästaskogens naturreservat och tar dig uppför en iögonfallande rullstensås. Utsikten mot Revingefältet i öster imponerar innan stigen du följer tar dig vidare ner i en tät lövskog.

Det finns flera valmöjligheter för den som vill utgå från byn på sin vandring på Skåneleden.

Efter ett tag kliver du in i Trollskogen med sina berömda vresbokar. Dessa förvridna och muterade trädstammar fascinerar och sträcker ut sig längs vandringsleden. Strax intill skjutbanan finns en toalett.

I takt med att du närmar dig Skryllegården blir granskogen vanligare och du kan ibland bli omsprungen av terränglöpare på motionsspåret. Väl framme vid Skryllegården finns motionsgård, restaurangen och ett Naturum med utställning.

Någon kilometer senare lämnar du skogen och motionsspåren bakom dig och passerar genom rester av fäladsmark. Enebuskarna sprider ut sig och vittnar om ett landskap som tidigare kännetecknade stora delar av Romeleåsen. Här finns fortfarande betande boskapsdjur om än inte tillräckligt för att hindra igenväxning. Var uppmärksam på betesdjuren och visa respekt när du passerar, speciellt om du har hund med dig.

De orangefärgade markeringarna leder dig vidare genom högstammig bokskog. Du passerar det hänförande gamla stenbrottet vid Knivsåsen som lockar till bad under soliga sommardagar.

Läs mer på sidan om Natur.

Källa: Skåneleden.se