Tornavallen finns en tennisplan. Läs mer på sidan om Idrott.