Torna Hällestads Fastighets AB äger fastigheten där Torna Hällestad Lanthandel finns. Bolaget bildades då en mängd bybor gick samman för att kunna behålla en affär i byn efter Villes Varumarknad gått i konkurs 2012 och lagts ner. Bolaget har idag ca 130 aktieägare.

THFAB drev även det lokala utvecklingsprojektet Fokus Hällestad under perioden 2018-2020, vilket utmynnade i en rapport och konkreta förslag om byns framtida utveckling. Projektet finansierades av EU och Leader Lundaland. 

Filmerna nedan skildrar några av de avgörande händelserna som ledde fram till att fastighetsbolaget bildades. Läs mer om hur det gick till på fastighetsbolagets webbplats.