Vår lokala affär och restaurang som ligger mitt i byn, vid Torget. En fantastisk mötesplats! Läs mer på deras hemsida om allt de har att erbjuda. De finns också på Facebook och Instagram.

Lanthandeln har en intressant bakgrundshistoria. I samma lokaler bodde tidigare Villes varumarknad, som lades ner i december 2012. Engagerade bybor startade då det fastighetsbolag som idag äger fastigheten.

Filmen visar invigningen den 18 april 2014.