Bostadsområdet som byggdes kring millenieskiftet och ligger i byns östra utkant, vid utfarten mot Södra Sandby. Har inga likheter med platsen med samma namn som finns i Malmö.

Ska inte förväxlas med Trekanten som också finns i Torna Hällestad.