Alla fastigheter i själva byn ingår. Torna Hällestads Samfällighetsförening har hand om vägunderhållet i byn. En gammal webbsida finns.