Vårt vatten kommer från Vomb. Läs mer om dricksvattnet på VA Syds hemsida. Vill du ha SMS vid driftsstörningar, anmäl dig här.