Byarådsmöte på Hedlandet

Byarådsmöte på Hedlandet

Information

§1. Mötets öppnande §2. Föregående mötesprotokoll: årsmötet 2023 §3. Dagordningens godkännande §4. Fördelning av styrelseposter 2023: sekreterare, kassör, kommunikationsansvarig §5. Revidering av stadgarna till årsmötet 2024 (stadgarna bifogas) §6. Byalagets vidare demokratiseringsarbete för att inkludera alla bybor i vårt arbete §7 . Arbetsgruppernas planering för verksamhetsåret 2023 §8. Hur får vi politikerna att hålla sina löften från valdebatten 2022 och det uppföljande mötet i mars 2023? (Margareta Melins respektive politiska sekreteraren Sofia Kristenssons anteckningar från mötet bifogas. Jämför dem gärna för att se överensstämmelser och skillnader.) §9. Medlemsmöten under 2023: Nya översiktsplanen mm §10. Byalagets möjligheter att påverka arbetet i Lunds kommuns styrgrupp för ytterområdena §11. Övriga frågor §12. Mötet avslutas

Plats

Hedlandet (Gamlegårdsvägen 18)

Från

2023-04-13
19:00

Till

21:00

Organisatör

Byalaget

Länk

Dela

Vill du hålla dig uppdaterad om Torna Hällestad?

Anmäl dig till nyhetsbrevet!