Revingehed: Militärövning Aurora 23

Revingehed: Militärövning Aurora 23

Information

Försvarsmaktsövning med mycket omfattande militär verksamhet. Personal och fordon från Sverige såväl som partnerländer. Hela Revingehed övningsfält samt viss civil mark i närområdet kommer att tas i anspråk enligt avtal och militära transporter på civila vägar kommer att förekomma under hela övningsperioden men med en kraftsamling i slutet av övningen. Hela fältet är avspärrat med anledning av farlig verksamhet. Endast personal med övningsledarens tillstånd får vistas på fältet.

Plats

Revingefältet

Från

2023-04-24
09:00

Till

2023-05-10
17:00

Organisatör

Försvarsmakten

Länk

Dela

Vill du hålla dig uppdaterad om Torna Hällestad?

Anmäl dig till nyhetsbrevet!