Ekoby

Gemensamhetsboende

Visionen

Ett boende för alla åldrar, som tillsammans skapar förutsättningar för ekologiskt, socialt och ekonomiskt boende.

Här kombineras en varm boendemiljö, social gemenskap och kontakt med varandra, med spännande, engagerande verksamheter och med naturen och det omgivande samhället. I gestaltning men framförallt materialval vid byggandet vill vi ta tillvara lokala byggtraditioner och återbruka material.

Gröna platser

På marken runt bebyggelsen vill man återspegla natur och historia med anläggning av äng och odlingsterrasser, små träddungar. Ambitionen är att skapa gröna platser för vila, skydd, lek, lärande och rekreation. Boendet ska i möjligaste mån ha hållbara off-grid lösningar för VA och energiförsörjning.

Målet

I samarbete med Lunds kommun ska vi bygga gemensamhetsboende i Torna Hällestad.

Det ska finnas hyresrätter och några lägenheter är tänkta som seniorboenden.

Alla har sin egen lägenhet men vissa utrymmen delar man som tvättstuga, mat/festlokal, ateljé mm. Bygget ska vara ECO, vilket berör både material, uppvärmning och vatten/avlopp och gärna självförsörjande inom detta. Det ska finnas odlingsmöjligheter.

Platsen

Vill du veta mer

Kontakta Torna Hällestad Byalag/arbetsgruppen för Byaboende
Karin Hammarlund Karin(at)samskapet.se 

Carin Hamn carin.hamn(at)hotmail.com

Jonathan Wolfe  jonathan(at)aliroark.se