Webbgrupp

Ny webbplats

Målet med tornahallestad.se har varit att skapa en digital kommunikationsplattform för byborna. Satsningen hänger ihop med byalagets nya, utökade roll att bli en paraplyorganisation som ska kunna tala för hela byn. Webbplatsen ska hjälpa oss att samverka, informera och organisera oss.

Nyckeln till framgång är att skapa ett tydligt värde och vara relevanta för byborna. Vårt mål är att ”all” information som byborna behöver känna till, ska finnas enkelt tillgänglig här. Ett framtidsprojekt för kommer att vara att utveckla lösningar med notifieringar, nyhetsbrev och annat. Byborna ska inte ska behöva gå in på sidan för att se om det hänt något nytt.

Webbgruppen har ett ansvar för att allt som publiceras här är ”helt och rent”. Tonläget ska vara ”i ögonhöjd” med byborna och innehållet ska öppna upp för en levande dialog. Vi ska främja transparens och demokrati i utvecklingsprocesserna för vårt närområde.

Vi har sökt och fått ekonomiskt stöd från Leader Lundaland och Lunds kommuns medborgarbudget, men allt arbete med att skapa innehåll sker ideellt.

I webbgruppen ingår Birgitta Lastow, Janne Bavnhøj och Joakim Lindhé. Vi blir gärna fler!

Kontakt

Janne Bavnhøj: janne (at) bavnhoej.dk