Naturgrupp

Fokus på vår natur

Naturvandringar

Naturgruppen har hittills ägnat sig åt att anordna naturvandringar. Vårens vandringar kommer att ha som tema botanik, fåglar och geologi. 

Naturgruppen har också som intention att bevaka våra myndigheter avseende miljön runt vår by. Är du intresserad av att vara med i Naturgruppen, hör gärna av dig!

Kontakt

Kim Dahlström

Kim.dahlstrom1950(at)gmail.com