Byalaget

Byalaget

Driver frågor och påverkar byns framtid.

Torna Hällestad har haft ett byalag sedan 1977. Under många år var huvuduppgiften att arrangera valborgs- och midsommarfirande. Sedan 2021 har byalaget en vidgad uppgift. 

Bakgrunden finns i det omfattande utvecklingsarbetet med Fokus Hällestad ledde fram till en rekommendation om att utveckla byalaget till ett forum och samlande kraft för att föra arbetet vidare. I en ny roll som paraplyorganisation ska byalaget fungera som samtalspart med kommunen och andra myndigheter. 

Som bybo är du automatiskt och avgiftsfritt medlem. 
Vill du driva någon angelägen fråga för byn, kanske också starta en arbetsgrupp, är du välkommen att komma på Byarådets möten. Kontakta vår ordförande!
 
Aktuell lista över arbetsgrupperna finns under menyn Projekt.
 

Vi som ingår i byarådet är:

  • Michael Tapper, ordförande
  • Karin Hammarlund, vice ordförande
  • Joakim Lindhé 
  • Anne Ryden, sekreterare
  • Carin Hamn, kassör
  • Sophie Holgersson
  • Margareta Melin
 
Byarådet är byalagets styrelse.
 

Protokoll

Senaste protokollet: 230413
Senaste årsmötesprotokollet: 230322
Tidigare protokoll: 230109, 230214

Byarådets möte oktober 2022.

Vill du komma i kontakt med styrelsen går det bra att skicka ett e-postmeddelande via knappen nedan: