Om Torna Hällestad

Byn på åsen

Torna Hällestad ligger cirka 1,5 mil sydost om Lund på Romeleåsens nordostsluttning vid övergången mot Vombsänkan.
 
Byn har haft en kraftig befolkningsökning de senaste årtiondena. 2020 fanns här 747 invånare, vilket är en ökning med 163 personer sedan 2010. 1970 bodde färre än 300 personer i byn (SCB). Drygt hälften av de som bor här arbetspendlar ut från orten, de flesta inom Lunds kommun.
 
Byn har anor från medeltiden och karaktäriseras av bebyggelse kring landsvägen/bygatan, med skola, affär och kyrka ”mitt i byn”.
 
Namnet Torna härrör från att socknen tillhörde Torna Härad och lades till ortsnamnet när byn blev postort 1875, för att kunna särskilja Hällestad utanför Lund från andra orter med namnet Hällestad i Sverige.
 
Källor:

Webbplatsen: Varför är

 

Läs mer

Torna Hällestad på Wikipedia

Boken ”Alla tiders Torna Hällestad”, Vikners förlag