Projekt

Att utveckla vår by

Alla idéer till förbättring välkomnas – starta ett projekt eller en arbetsgrupp du med!

Under projektrubriken har vi samlat information om vad vi arbetar med just nu, så att alla kan följa med och ta del av vad som händer.

Den 1 mars kommer vi att få träffa den nya kommunledningen (se evenemanget i kalendern) och inför detta har Byalaget skickat in ett diskussionsunderlag som förklarar vilka förändringar vi vill se.

Läs skrivelsen du med!

Officiella anteckningar från mötet togs av Sofia Kristensson.

Byalaget arbetar för byns bästa och alla som vill är välkomna att hjälpa till.

Just nu jobbar sex arbetsgrupper med olika projekt:

Byarådet försöker vara en sammanhållande länk och kontaktpunkt för t ex externa parter som Lunds kommun.

Tillsammans kan vi göra vår röst hörd på ett helt annat sätt.

Vill du starta upp aktiviteter för barn? Ett nätverk för hundintresserade? Svampplockare? Allt är möjligt – kontakta byarådet så får du hjälpa att komma igång!