NYHETER

Fastighetsbolaget fyller 10 år

Ett 40-tal personer deltog i fastighetsbolagets årsstämma.

Det har gått ett decennium efter att byborna gick samman och startade ett Torna Hällestad Fastighets AB. Söndagens årsstämma, som lämpligt nog hölls i lanthandels nyrenoverade ovanvåning, kom därför att innehålla en hel del tillbakablickar. I allt väsentligt har de tio åren varit en framgångssaga. Fastigheten är idag värderad till 7,5 mkr och bolaget har en stabil ekonomi.

Stämman avtackade Per Lindström och Ola Mattisson som suttit i styrelsen sedan starten. Nya styrelseledamöter är Torbjörn Malder och Eva Rambech.

Som en informationspunkt i programmet presenterade byalagets arbetsgrupp för gemensamhetsboende sina visioner och planer. Detta är dock inget som fastighetsbolaget, ännu så länge, är involverat i.

Dela