NYHETER

Hållplatsbygget igång

Under fyra veckor är framkomligheten förbi torget och lanthandeln begränsad. Busshållplatsen vid torget är avstängd och tillfälliga hållplatsskyltar har satts upp längs Byvägen i höjd med infarten till kyrkans parkering.

Trafikverket beskriver projektet så här på sin webbplats: ”Vi vill göra det enklare för våra resenärer att välja kollektivtrafik, gång och cykel. Om det är enkelt för alla att ta sig in och ut ur bussen vid busshållplatsen, kan restiden för kollektivtrafiken minska. Att fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar också till att minska miljöbelastningen. Vi planerar nu att förbättra tillgängligheten vid busshållplatsen på Torna Hällestad torget i Lunds kommun. Det ska bidra till säkrare och mer tillgängliga busshållplatser för alla.”

Länk till Trafikverkets webbsida om arbetet.

Dela