NYHETER

Kommunbesök inför ny översiktsplan

Tjänstepersoner som arbetar med kommunens arbetsgrupp för en ny översiktsplan ska besöka byn den 14 juni för att träffa Byarådet och andra intresserade bybor. Här har vi tillfälle att peka ut saker som är viktiga för oss, allt från behovet av att reglera trafiken vid skolan till ett allaktivitetshus vid Tornavallen och mycket annat.

Tid: Onsdag 14 juni kl. 13.00–15.00. Samling på kyrkans parkering.

Dela