NYHETER

Lärarvägstomten: FörNyaLund ansluter till byprotest

De bybor som för något år sedan skrev under protestskrivelsen mot byggplanerna i hörnet av Lärarvägen, har i dagarna fått brev från Ann Tångmark Lundberg (FörNyaLund), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

I brevet beskriver Tångmark Lundberg (som för övrigt är arkitekt) att informationen från närboende fått henne och hennes parti att ändra ståndpunkt i frågan. Från att ha varit positiva har hon och hennes parti kommit fram till att de inte tycker att det bör byggas på den aktuella fastigheten, Torna Hällestad 8:144.

Hon konstaterar att ärendet kan förväntas komma upp i byggnadsnämnden inom någon månad och att det krävs att en ledamot från styret ändrar uppfattning för att detaljplanen ska stoppas.

Tångmark Lundberg avslutar sitt brev med orden: ”Om jag kan vara till någon hjälp ställer jag gärna upp.”

Dela