NYHETER

Militärövningar på Revingehed

Under två perioder i december pågår övningar på Revingefältet, vilket innebär tillträdesförbud för allmänheten. Perioderna är:

6 december kl. 16 – 9 december kl. 06

13 december kl. 15 – 15 december kl. 06.

Bommarna till övningsfältet stängs två timmar innan verksamheten börjar.

Försvarsmaktens beslut om övningarna.

Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

Dela