NYHETER

Nu ska busshållplatsen byggas

De omdiskuterade planerna på att bygga en busshållplats på torget kommer att bli verklighet inom kort. Trafikverket har meddelat Lanthandeln om att bygget skulle påbörjas under oktober (vilket uppenbart är försenat.) Syftet med den nya hållplatsen är att ”förbättra tillgängligheten”.

För lanthandeln kommer den nya hållplatsen betyda att den redan ansträngda situationen med för få parkeringsplatser blir än svårare, särskilt under byggtiden.

Trafikverkets skiss på planerad busshållplats vid torget.

PA Hjort, lanthandeln: -Vi har bett Trafikverket om att skylta till alternativa parkeringar under byggtiden, och har frågat kyrkan om vi kan använda deras parkering. Väntar på svar. 

– Dessutom måste vi nog tyvärr både under byggtid och permanent upplåta parkeringen bakom affären som nu utnyttjas av bybor för kundparkering. Trafikverket kommer att bekosta skyltning för permanent parkeringsanvisning. 

Dela