NYHETER

Ny vägstandard i Torna Hällestad

Lunds kommun kommer inte att ta över vägarna i Torna Hällestad meddelar gatudirektören. Vägarna uppfyller inte den kommunala standarden och därmed menar kommunen att frågan är avgjord.

Byalaget har därför beslutat att byn nu tar saken i egna händer. Entreprenör är upphandlad för att bila upp all asfalt i byn. Höga vägbulor ska byggas och infiltrationen ökas.

Sophie Holgersson ny ordförande i byarådet förklarar att detta är enda sättet att få folk att sänka hastigheten genom byn och samtidigt begränsa framkomligheten för tunga fordon.

Att vi därmed också skyfallssäkrar byn är en extra bonus menar Sophie. Arbete kommer att pågå under perioden 1 April – 1 Augusti 2024. Vägbommar kommer att sättas upp vid följande infarter i byn från ; Dalby, Veberöd och Södra Sandby.

Mindre bom kommer att finnas vid spåret på Trollskogsvägen. Byalaget efterlyser ungdomar som är villiga att vakta vägbommarna mot mindre grindslant från förbipasserande. 

Dela