NYHETER

Omstridd detaljplan klubbad

Protesterna var förgäves. Byggnadsnämnden i Lunds kommun har beslutat att anta förslaget om ny detaljplan för fastigheten Hällestad 8:144 på Lärarvägen. Liberalerna, FörNya Lund och Miljöpartiet reserverade sig.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Dela