NYHETER

Snart bättre tryck i kranen!

Alla har säkert märkt att det pågår ett större arbete längs vägen vid Tornavallen. Under den lilla byggnaden som VA Syd nu bygger ska det installeras en ”mätkammare” för byns dricksvatten. Den gamla flödesmätaren har en begränsad kapacitet, vilket medfört att trycket i vattenledningarna har varit dåligt. Vid årsskiftet ska bygget och installationen vara klar.

Efter årsskiftet är bygget klart och trycket i vattenledningarna högre.

Vårt dricksvatten ska även i fortsättningen komma från Vombsjön, via vattentornet i Dalby.

Källa: Pressavdelningen på VA Syd.

Dela