NYHETER

Sydsvenskan: KC Ranch lämnar Revingefältet

Sydsvenskan rapporterar om att KC Ranch inte lyckats komma överens om formerna för boskapsskötsel på Revingefältet.

”Friska vårvindar drar över Revingefältet där fjolårskalvarna rusar runt bland de äldre korna på sitt lite knyckiga och ystra sätt. Syskonen Karl och Lilly Dahlgren sitter uppflugna på var sin häst och övervakar boskapen.

Försvarsmaktens krav blev spiken i kistan. Efter 30 år på Revingehed måste KC Ranch avveckla nötkreatursdriften. Majoriteten av de 1 700 korna går till slakt.

– Vi är väldigt ledsna, säger Karl Dahlgren som driver ranchen tillsammans med sin syster Lilly Dahlgren.

Från och med mars nästa år ska boskapen vara borta. Karl Dahlgren befarar att fältet kommer att växa igen när djuren försvinner. Det vore i så fall en tragedi för människor som tycker om att vandra i naturen och för den biologiska mångfalden, menar han.

– Här finns väldigt många rödlistade arter, både djur och växter, som bara överlever i betad mark, säger Karl Dahlgren.

En lång era med ranchdrift på Revingehed går mot sitt slut.

– Vi beklagar det, säger Johanna Holst, pressekreterarare på Fortifikationsverket.

Hur Revingehed framöver ska tas om hand är oklart, enligt Johanna Holst.

– Det är för tidigt att säga. Vi arbetar tillsammans med Försvarsmakten för att hitta en bra lösning på hur fältet ska skötas med hänsyn till naturvärden och Försvarsmaktens övningsverksamhet, säger hon.

Björn Abelson (S) är ledamot i Revingerådet, ett samarbetsorgan mellan Lunds kommun och Försvarsmakten.

– KC Ranchs arbete har varit oerhört värdefullt för Revingehed, säger han.

– För Lunds kommuns del är det grundläggande att det finns bete på fältet. Dels för för den biologiska mångfalden, dels för friluftslivets skull, fortsätter han.”

Dela