NYHETER

Ta del av de remissvar som kommit in till Försvarsdepartementet

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 25 mars 2024 – detta gäller även allmänheten!

Remiss av Ds 2024:2 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater
Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Försvarsdepartementet gällande remiss Ds 2024:2 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater.

Dela