NYHETER

Tomten på Byvägen 19

Nyhet inskickad av Johanna Grundström

Här en kort uppdatering om vad som händer med tomten på Byvägen 19. Efter ett flertal överklaganden har ärendet om rivningslov sökt i efterhand varit uppe i mark- och miljööverdomstolen.

Där blev domen att det inte finns tillräckliga skäl att neka rivningslov med hänsyn till byggnadernas bevarandevärde. Kommunen har inte, genom dokumentation, kunnat påvisa vilka värden just dessa byggnader tillförde gamla byns kulturmiljö. Rivningslov har därför beviljats i efterhand och det tidigare beslutet att byggnaderna skulle återuppbyggas gäller inte längre.

Dock har inte ändringen av marknivå hanterats, trots ganska enträgna försök från oss grannar runt omkring. Ett ärende upprättades om det idag.

Detta är en långdragen historia och kort har gången varit följande:

Huset på Byvägen 19 såldes i oktober 2017. I maj 2018 påbörjades en rivning av samtliga byggnader och en omfattande schaktning genomfördes. Flera av oss med hus runt tomten hade kontakt med stadsbyggnadskontoret. I slutet av juni 2018 lämnades tomten i det skick den är i nu. Nästan ett år senare, i maj 2019 gjordes ett platsbesök med tillsynshandläggarna. 10 december 2020 togs beslut i byggnadsnämnden att neka rivningslov och yrka på återuppbyggnad.

Mark- och miljööverdomstolens dom finns att läsa på www.domstol.se

Dela