Namnet på vår idrottsanläggning. Det finns fotbollplaner och en tennisplan.