NYHETER

Brand i gym på Skryllegården

Under natten till torsdagen den 7 mars inträffade en omfattande brand i en gymbyggnad på Skryllegården i Södra Sandby. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen och påbörjade släckningsarbetet, men tyvärr gick gymbyggnaden, med tillhörande omklädningsrum, inte att rädda utan brann ner till grunden. Trots brandens intensitet rapporteras ingen personskada.

Hitta nyheten på lund.se

Dela