NYHETER

Byalaget: Förenkla regelverket för solceller

Vid mötet med kommunledningen den 1 mars på Tolvan, kommer frågan om tillstånd för att installera solceller att tas upp. Detta är skrivelsen som byalaget skickar till politikerna inför mötet.

Förslag på allmänt byggtillstånd för solceller på hustak i Torna Hällestad.
Vi i Torna Hällestad vill bidra till Lunds kommuns målsättning om att 2030 bli en klimatneutral och fossilbränslefri kommun. Flera hushåll har redan installerat solceller på sina hustak, och fler är beredda att för egna medel bidra till energihushållningen i kommunen genom att installera solceller.

Detta handlar om betydande investeringar på flera hundratusen kronor för de enskilda hushållen. För att underlätta den ofta tidsödande och komplicerade bygganmälan hushållen måste göra innan själva solcellsanläggningen kan beställas, vill vi i Byalaget att Lunds kommun tar bort kravet på bygganmälan i hela byn.

Det hade underlättat beslutsprocessen för många som idag tvekar inför att göra en sådan investering. Vi Byalaget, som har byns samtliga invånare som medlemmar, anser inte att solcellerna utgör ett störande inslag i byns kulturmiljö. För kommunens del kan vi också med vårt miljöengagemang hjälpa till att uppfylla målet om att Lund ska bli en klimatneutral och fossilbränslefri kommun till 2030.

Vi vill:
• Att Lunds kommun tar bort kravet på bygganmälan för solceller på hustak i Torna Hällestad.

Michael Tapper, ordförande i Torna Hällestads byalag

Orest Lastow, arbetsgruppen för energifrågor

Dela