NYHETER

Minnesord över Miguel Travaglia Granquist

Musikanten, vissångaren och gitarristen Miguel Travaglia Granquist, Torna Hällestad har hastigt och oväntat avlidit i hjärtinfarkt. Dödsfallet, som nyligen inträffade i samband med att Miguel besökte sin mor i Lübeck väcker djup sorg och förstämning.

Miguel blev 67 år, var född i Lund 1955, och skulle bli 68 år i maj i år. Han fick uppleva en flackande tillvaro under sin tidiga barndom omväxlande boende i Sverige och Spanien, där hans far var bosatt. Ungdomsåren tillbringade Miguel hos sina morföräldrar i Lund. Redan i tidig ålder flyttade han till eget boende i Lund och tog olika lärlingsjobb, bland annat inom plåtslageri och fordonsmekanik. Senare i livet blev han anställd inom sjukvården och arbetade som personlig assistent och undersköterska fram till sin pensionering.

Vänner och arbetskamrater minns Miguel som en person med stor empati och ett brinnande rättvisepatos. En alltid hjälpande hand som fick förtroende från många håll. Inte minst blev han en uppskattad kraft och tillgång för medlemmarna i RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) i Lund, där han var styrelseledamot sedan många år.

Som en nära vän i drygt fyrtio år upplevde jag Miguel som stödjande och alltid lyssnande. Det gjorde att människor i hans närhet också vågade öppna sig och anförtro Miguel sina innersta problem och tillkortakommande. Han var en naturbegåvning som människokännare och terapeut. Trots en egen tuff och problematisk barn- och ungdomstid beklagade han sig sällan. Tvärtom såg man i Miguel en obotlig optimist. En som kunde få en att tro att det faktiskt går att få en fyrkantig kloss att passa i ett runt hål.  

Följaktligen gick han sin egen väg och hade inga problem med att tänka utanför boxen. Det verkade medfött. Så många gånger man har skrattat länge och hjärtligt åt tokiga påhitt och överraskande tankegångar. Skylten ”Beträd ej gräsmattan” såg han överhuvudtaget inte alls. Och det kunde givetvis irritera och provocera den likriktade och auktoritetsbundne – men det fick bli deras problem.    

Musiken följde honom genom livet, liksom intresset för konst, litteratur och nyfikenhet inom naturvetenskapen. Som utövande musiker, sångare och låtskrivare var han lyhörd och spännande. En generös artist som frikostigt bjöd på sig själv med ett slags självklar naturlighet.    

Bymusikanterna i Torna Hällestad har nu på kort tid förlorat två tongivande och trogna spelemän, Kenneth Johansson som avled i november och nu Miguel Travaglia Granquist. Båda, närmaste grannar på Byvägen/Söderkroken. Våra tankar går till de närmaste, Miguels hustru och livskamrat Tina med barnen Malin, Joseph, Linn och Anders, samt Kenneths hustru Ylva med sonen Simon och Anna.    

För Miguel väntas borgerlig begravning den 16/3 på S:t Olofs Kapell i Lund, med efterföljande minnesstund på Tolvan i Torna Hällestad.

Hans Vikner

Dela