NYHETER

Byalaget: Kampen för multihus fortsätter

Behovet av ett ”multihus” för idrott, möten kultur med mera aktualiserades i arbetet med Fokus Hällestad och ett utförligt förslag togs fram. Frågan kommer åter att lyftas vid mötet med den nya kommunledningen, onsdag 1 mars på Tolvan. Det här är skrivelsen som skickats till politikerna inför mötet.

Inom projektet har Tornavallen identifierats som en viktig plats för att utveckla byn då den har ett mycket strategiskt och bra läge. Idrottsplatsen är lätt tillgänglig för både bybor och besökande, det finns gott om plats och den ligger också i nära anslutning till intressanta naturområden t ex naturreservatet Kaninlandet. Nya Tornavallen har en stor potential att vara en spännande samlingspunkt för många olika intressen och
aktiviteter.

Eftersom den ursprungliga idrottsplatsen (för fotboll) behöver rustas upp och ges förbättrade förutsättningar t ex i form av lokaler och omklädningsrum, är det nu ett bra läge att aktivt genomföra förändringar och förbättringar. Givet de fysiska förutsättningarna på Tornavallen anses den ha potential på många områden. Ett sådant är fler aktiviteter på plats. Förutom fotboll har det på senare år tillkommit en pumptrackbana. Därutöver finns förslag på utegym, grillplats, faciliteter för hundträning o.s.v. Ett annat område handlar om att vara en samlings – och anslutningspunkt. Tornavallen kan vara en bra startpunkt för att göra naturområden runt byn tillgängliga för fler. Dessutom kan den fungera som en anslutningspunkt till friluftsanläggningar, t.ex. Skrylle-området, genom utvecklade och utmärkta stråk för
promenad och cykel i olika former.

Ytterligare ett förslag är att i anslutning till Tornavallen uppföra ett nytt s.k. multihus för idrott, friluftsliv, aktiviteter, möten och kultur. Idéen med ett multihus är en större ambition som skulle kunna ge byn ett uppsving inom flera aktiviteter inom både idrott, fritid, natur och kultur. Ett multihus är en hall (stor som en basketplan) med en flexibel yta inomhus som kan användas för idrotts- och kulturaktiviteter samt som större samlingsplats vid arrangemang. Förutom de värden som huset/hallen ger i sig, kompletterar den också övriga resurser i omgivningen samt ger förutsättningar för att stödja och utveckla de resurser som finns (eller etableras) på Tornavallen. Viktiga bidrag är då omklädningsrum, förvaringsmöjligheter för föreningar och utrymmen för möten. Dessutom blir ett sådant hus en naturlig startpunkt för motionsspår och slingor samt anslutningar till t.ex. Skrylle.

Vidare kan en sådan mötesplats visa sig avgörande för möjligheter att utveckla skolan och dess fritidsverksamhet såväl som att vara en central mötesplats för kulturaktiviteter (för bybor och andra). Det är angeläget att följa upp och proaktivt gå vidare med de kontakter som tagits med kommunala tjänstemän, företrädare för skolor och företrädare för föreningar. Dels gäller det att närmare precisera
användningsområdet och hur stora behoven är, dels behöver möjliga vägar för finansiering och drift undersökas. Som startmaterial i en sådan process har projektet tagit fram ett första förslag på utformning och ritning av ett sådant multihus.


Per Lindström, Ordförande, Torna Hällestads Fastighets AB

Michael Tapper, ordförande, Torna Hällestads byalag

Dela