NYHETER

THIF söker kommunens hjälp för expansion

THIF vill utöka och förbättra vid Tornavallen med konstgräs, utegym och boulebana. Vid mötet med kommunledningen den 1 mars på Tolvan kommer önskemålen att framföras. Detta är den innehållet i deras skrivelse inför mötet.

Snart med konstgräs?

Torna Hällestads idrottsförening (THIF) har 180–190 medlemmar som utövar fotboll, tennis, pump track och andra aktiviteter under sommarperioden (april-oktober). THIF är övertygade om att vi tillsammans med skolan och andra i byn kan aktivera fler personer om vi utökar verksamheten.
Våra förslag:

  1. Konstgräs. Vår vinterplan är i så dåligt skick att vi kan inte bedriva någon träning under vintermånaderna. Vi föreslår därför att Lunds Kommun anlägger en modern konstgräsmatta på vår befintliga grusplan. Lunds kommun har förberett planen med ny belysning och nya stolpar.
  2. Utegym. Intill Pumptrack-banan föreslår vi att kommunen anlägger ett utegym. Det skulle inbjuda till träning för alla åldersgrupper.
  3. Boulebana. Vi föreslår att kommunen anlägger en boulebana i närheten av parkeringsplatsen. Det skulle uppskattats av unga, men särskilt av äldre i byn.

Bengt Mårtensson, ordförande THIF, Torna Hällestad

Dela