NYHETER

Byarådet: protokoll 25 maj

Medverkande: Michael Tapper, Joakim Lindhé, Carin Hamn, Sophie Holgersson och Anne Rydén.

Adjungerade: Kim Dahlström, Lisa Formare och Annika Ekström.

§ 1 Mötet öppnades.

§ 2 Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Rapporter från grupperna:

Nöjesgruppen – Ett lyckat Valborgsfirande med mycket folk, fint väder och en ny trevlig ”tågväg” genom dalen istället för Prästvägen. Alla 200 facklorna sålda.

Nöjesgruppen vill ha pengar för att införskaffa en högtalare. Sofie har sökt och fått 10 000 kr från Sparbanken Finns stiftelse. Byarådet beslutade att avsätta ca 15 000 kr till högtalarinköp. Nöjesgruppen ombesörjer inköpet.

Naturgruppen – En fågelvandring under ledning av Åke Lindström genomfördes i tisdags kväll trots ihärdigt regnande. Ett drygt tjugotal entusiastiska fågelvänner ställde upp och verkade mycket nöjda. Dagen därpå 06.30 ställde Åke upp igen för de som ville höra fågelsång i ottan. Stort tack till Åke!

Bogruppen – Har träffat representant från LKF för att undersöka om de kan vara intresserade av ekobyn. Bogruppen vill ha 50% bostadsrätter och 50% hyresrätter. LKF ska undersöka saken och återkomma angående detta.Gruppen vill också att det byggs max 15 lägenheter. Gruppen ska göra ett studiebesök till ett av LKFs kollektivboende.

Webbgruppen – Vill eventuellt göra någon form av nyhetsbrev knytet till hemsidan alternativt en app. Tolvan håller på att införa en app för sin verksamhet och man skulle kunna ”hänga på” den. Vi avvaktar med beslut tills Tolvan utvärderat appen.

§ 5 Drop-in på Lanthandeln den 31 maj 17.00 – 19.00.

Möte med Johanna Lindvall som ska informera om bl.a. ansökningar till årets medborgarbudget. Vi hoppas på bra uppslutning.

§ 6 Möte med gatuchefen den 8 juni kl. 14.00.

Michael och Anne ska träffa gatuchef Johan Gomér angående kommunens övertagande av Samfälligheten. Vi kommer också att ta upp parkeringssituationen i byn med honom. Vi träffas på kyrkans parkeringsplats.

§ 7 Möte med kommunens representanter angående översiktsplanen den 14 juni 13.00 – 15.00.

Vi kommer att träffa kommunens representanter och diskutera översiktsplanen. Vi träffas på kyrkans parkeringsplats.

§ 8 Krisberedskap.

Lisa informerade om ett material som Vuxenskolan tagit fram som behandlar krisberedskap och undrade om det var något som kunde vara intressant för oss. Man skulle i så fall eventuellt bilda en grupp och informera på hemsidan där bybor skulle kunna anmäla sitt intresse. Vi funderar och tar upp det på nästa möte.

§ 9 Övrigt. Sofie och Anne tog upp två olika medborgarbudgetsförslag.

Sofie föreslog en bybuss, Anne föreslog en boulebana.

§ 10 Mötet avslutades.

Anne Rydén, sekreterare                 Michael Tapper, ordförande

Dela