NYHETER

Byn kan få självkörande bussar

Torna Hällestad är en het kandidat till att ingå i ett pilotprojekt när Lunds kommun ska prova självkörande bussar – sannolikt 2025. Det avslöjade Ann Jankelius, trafikplaneringschef på stadsbyggnadskontoret i samband med att en delegation från Lunds kommun på onsdagen besökte byn.

Hållplats för förarlös buss?

– Det har pratats länge om självkörande bussar. Efter en lång testperiod börjar tiden bli mogen för att använda dem i verkligheten, förklarar Jankelius. Torna Hällestad skulle som liten ort passa väl in ett pilotprojekt som även skulle innefatta Lund och Dalby.

Fokus på trafiken

Kommunens delegation visades runt i byn av företrädare från byalaget. Syftet med besöket var att samla information och synpunkter till arbetet med en ny översiktsplan.  

Trafiksituationen blev en av rundvandringens stora frågor. På plats utanför skolan kunde delegationens medlemmar konstatera trängseln som uppstår då tung trafik använder byn som genomfartsled och bristen på trottoarer och avlämningszoner.

Flödet av tung längs Byvägen och förbi skolan är en stor, svårlöst framtidsfråga.

Beskedet från trafikplaneringschef Jankelius var att kommunen kommer att få större möjligheter att påverka trafikfrågorna i byn den dagen då väghållningen övergår i kommunal regi. Utsikterna för att få till stånd en förbifart öster om byn, på gränsen till Revingefältet, bedömde hon däremot som mycket små.

Översiktsplanen kommer även försöka hitta lösningar för alternativt resande. Exempelvis vill man skapa bättre förutsättningar för att kunna cykla till Södra Sandby.

En annan fråga där delegationen gav en indikation på vad en ny översiktsplan kan komma att innebära, handlar om ”byns entré” där Dalbyvägen passerar Tornavallen. Hur kan miljön här ge ett mer välkomnande intryck?

Samrådsmöten om en ny översiktsplan förväntas ske under våren 2024.

Dela