NYHETER

Byarådsmöte 13 april

Alla bybor är välkomna till Torna Hällestads Byaråd, 13 april 2023 kl. 19.00 på Hedlandet
(Gamlegårdsvägen 18). Observera att mötet äger rum i en annan lokal än vanligt!


§1. Mötets öppnande
§2. Föregående mötesprotokoll: årsmötet 2023
§3. Dagordningens godkännande
§4. Fördelning av styrelseposter 2023: sekreterare, kassör, kommunikationsansvarig
§5. Revidering av stadgarna till årsmötet 2024 (stadgarna bifogas)
§6. Byalagets vidare demokratiseringsarbete för att inkludera alla bybor i vårt arbete
§7 . Arbetsgruppernas planering för verksamhetsåret 2023
§8. Hur får vi politikerna att hålla sina löften från valdebatten 2022 och det
uppföljande mötet i mars 2023? (Margareta Melins respektive politiska sekreteraren
Sofia Kristenssons anteckningar från mötet bifogas. Jämför dem gärna för att se
överensstämmelser och skillnader.)
§9. Medlemsmöten under 2023: Nya översiktsplanen mm
§10. Byalagets möjligheter att påverka arbetet i Lunds kommuns styrgrupp för
ytterområdena
§11. Övriga frågor
§12. Mötet avslutas

Dela