NYHETER

Byarådsmöte 25 maj

Byarådet, byalagets styrelse, sammanträder på Hedlandet (alltså Gamlegård, scoutgården) kl. 19.00, 25 maj. Alla är välkomna!

Dagordning:
§1. Mötets öppnande.
§2. Godkännande av protokollet från föregående möte.
§3. Rapporter från arbetsgrupperna.
§4. Drop-in den 31 maj på Lanthandeln om ansökningar till årets medborgarbudget
med dödlinje den 11 juni.
§5. Möte den 8 juni med gatuchef Johan Gomér.
§6. Möte den 14 juni med kommunens representanter om nya Översiktsplanen.
§7. Krisberedskap: Lisa Formare.
§8. Övriga frågor.
§9. Mötet avslutas.

Dela